Effortless English Podcast

Effortless English Podcast

Hôm nay mình sẽ chia sẻ website về Effortless English Podcast. Nhiều bạn thì chắc biết rồi nhưng nhiều bạn mới thì chắc chưa biết. Ngoài 5 DVD của thầy AJ ra thì trước khi có đủ 5 DVD hoàn chỉnh đó, thầy cũng đã có nhiều bài podcast rất hay tại đây. http://www.effortlessenglish.libsyn.com/ Các…