Những tính năng hay sử dụng trong JavaScript ES6

Những tính năng hay sử dụng trong JavaScript ES6

Ở kỳ này mình sẽ viết về JavaScript ES6, ngôn ngữ mình sử dụng nhiều thứ 2 chỉ sau ngôn ngữ yêu thích nhất của mình là C#. Mình dùng C# để code back-end và còn JavaScript thì code front-end. Cá nhân mình thấy JavaScript là một ngôn ngữ có khá là nhiều nhược điểm…

Dự án Open Source kiếm tiền bằng cách nào?

Dự án Open Source kiếm tiền bằng cách nào?

Với nhiều công ty, mã nguồn được phát triển private và không được public ra ngoài. Và phần mềm được phát triển trên mã nguồn đó hầu như sẽ được bán cho người dùng để sinh lời, có thể theo dạng trả tiền một lần, hoặc cũng có thể theo dạng license trả phí hàng…