Làm thế nào để xem phim Mỹ mà không cần phụ đề?

Làm thế nào để xem phim Mỹ mà không cần phụ đề?

Note: Bài viết này chủ yếu thiên về tản mạn, sau 10 năm mình đã viết lại bài viết này với một phương pháp cụ thể cùng các bước rất rõ ràng dựa trên lý thuyết cho chính AJ truyền đạt kết hợp kinh nghiệm bản thân mình. Các bạn quan tâm có thể xem…