Dự án Open Source kiếm tiền bằng cách nào?

Dự án Open Source kiếm tiền bằng cách nào?

Với nhiều công ty, mã nguồn được phát triển private và không được public ra ngoài. Và phần mềm được phát triển trên mã nguồn đó hầu như sẽ được bán cho người dùng để sinh lời, có thể theo dạng trả tiền một lần, hoặc cũng có thể theo dạng license trả phí hàng…