Cách sử dụng technical documentation hiệu quả (phần 2)

Cách sử dụng technical documentation hiệu quả (phần 2)

Trong bài viết trước, mình đã giải thích việc tại sao technical documentation (viết tắt là docs (đọc là đốc)) lại khó đọc đồng thời chỉ ra những yếu tố để nhận biết đâu là tài liệu tốt. Docs là tài liệu chính thức, và thường là nơi chứa đầy đủ thông tin nhất khi…

Cách sử dụng technical documentation hiệu quả (phần 1)

Cách sử dụng technical documentation hiệu quả (phần 1)

Đã là developer hay người làm công nghệ nói chung, khi tìm hiểu một công nghệ thì việc đọc technical documentation hay còn viết tắt là docs (dân trong nghề với nhau hay gọi là đốc) là điều không thể tránh khỏi. Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng nhận ra, đọc docs thì…