Xóa history trên Git (vẫn giữ lại code mới nhất) như thế nào?

Xóa history trên Git (vẫn giữ lại code mới nhất) như thế nào?

Mình đã từng chia sẻ cách remove những file đã được commit vào git, còn lần này mình sẽ chia sẻ cách xóa history trên Git như thế nào. Ý mình là xóa toàn bộ history nhưng vẫn giữ lại code mới nhất. Nhìn vào sẽ giống như một repo hoàn toàn mới với một…

Remove những file đã được commit vào git repository

Remove những file đã được commit vào git repository

Thực tế đây là một kĩ thuật ít được sử dụng bởi không mấy khi ta cần dùng đến, tuy nhiên đến khi cần dùng thì rất nhiều người không biết phải làm thế nào. Đó là khi muốn bỏ theo dõi một file đã được commit vào repository nhưng lại không muốn xóa khỏi…