Những tính năng hay sử dụng trong JavaScript ES6

Những tính năng hay sử dụng trong JavaScript ES6

Ở kỳ này mình sẽ viết về JavaScript ES6, ngôn ngữ mình sử dụng nhiều thứ 2 chỉ sau ngôn ngữ yêu thích nhất của mình là C#. Mình dùng C# để code back-end và còn JavaScript thì code front-end. Cá nhân mình thấy JavaScript là một ngôn ngữ có khá là nhiều nhược điểm…